Terjemahan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani di Bahasa Inggris

Kontribusi Pengguna

ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani