Translation of expert's testimony in Indonesian

User Contribution

expert's testimony

keterangan ahli