Translation of foya in English:

foya

((ber)foya-foya)

verb

  • 1

    to be extravagant, to enjoy yourself, to throw money around